Mattheüs 1:2-17


Deze podcast-serie van bijbelshandboek.nl behandelt vers voor vers het evangelie van Mattheüs.

De Schriftplaatsen die geciteerd worden, zijn uit de Statenvertaling. We gebruiken de Statenvertaling omdat er, naar onze mening voor Bijbelstudie geen betere Nederlandse vertaling is.

Het Evangelie naar Mattheüs, kortweg Mattheüs genoemd, is een van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament. In de volgorde van de evangeliën wordt traditioneels Mattheüs als eerste genoemd, gevolgd door Marcus, Lucas en Johannes. Mattheüs was een tollenaar Tollenaren waren in die tijd beambten die belasting inden voor de Romeinen. dat ging vaak met geweld en met afpersing. Tollenaars stonden in laag aanzien toch werd hij door Jezus tot apostel geroepen. De naam Mattheüs komt uit het Hebreeuws en betekent ‘geschenk van de Heer’.

De muziek bij deze podcast is geschreven en uitgevoerd door: JAG Andrew