In Christus

De podcast-serie 'De begrippen verklaard' van bijbelshandboek.nl geeft een verklaring van verschillende Bijbelse begrippen die vragen om een duiding.